Yari Sugita Majin Senmetsu-sha no Nana-tai Tsumi Yuugi (New Game) - Chapter 1: A Thursday Where Fates Interwine

All chapters are in Yari Sugita Majin Senmetsu-sha no Nana-tai Tsumi Yuugi (New Game)